Hero For You - hodowla ps??w rasy Labrador Retriever herolabradory.pl

O Nas

(Strona w budowie)

Witamy na stronie hodowli psów rasowych Labrador Retriever Hero For You
Jeste??my zarejestrowani w Zwi?zku Kynologiczny w Polsce oddzia?? w ?odzi, nale???cym do Mi?dzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
Posiadane przez nas psy, maj? udokumentowane pochodzenie s? czysto rasowe,
wystawowe po wyselekcjonowanych doskona??ych rodzicach.
Trudno znale??? dziedzin?, w której pe??en rado??ci ??ycia labrador retriever by si? nie sprawdzi??. Wszystkie jego zalety ujawni? si? jednak dopiero pod okiem aktywnego i konsekwentnego w??a??ciciela.
Najwa??niejsz? cech? charakteru tego psa jest ??agodno??? w stosunku do ludzi.

,,Dopóki kto?? nie pokocha psa cz???? jego duszy pozostaje w u??pieniu."

 

Kontakt bezpo??redni


Krzysztof Szychowski

Smolice 69 95-010 Stryk??w

+48 504 103 866

515825070

herolabradory@gmail.com